Koç burcu aylık yorumları

aylık yorumlarBu bölümde Koç burcu aylık yorumlarını bulabilirsiniz. Aylar değiştikçe gezegensel konumlara göre Koç bucunun dört ana koldaki durumlarının değerlendirmesini bu bölümden okuyabilirsiniz.

Koç burcu uyum analizleri

dostluk ve düşmanlıkBurçlar karakterlerin aynasıdır. Doğum anında dünyayı etkisi altında tutan yıldızın yapısı karakter yapımızı belirler. Böylece her burcun mensubunun uyuşum içerisinde olacağı veya uyuşamayacağı burçlar da belirlenmiş olur. kocburcum.com

Koç burcu aşk uyumu

aşk uyumuBir koç burcuna mı aşık oldunuz? Yoksa koç burcu olan mı sizsiniz? İster koç burcu olun, isterseniz koç burcuna aşık olan, sürekli güncellenen bu bölümde aşk uyumunuz hakkında ip uçları bulabilirsiniz. Koç burcu erkeğinin aşk uyumu Koç burcu kadınının aşk uyumu
Detaylı Remil Bakımı
Bana Karşı Sevgisi var mı?
Aramızda uyum var mı?
Dileğim Gerçekleşir mi?
Elime mal veya para geçer mi?
Elimden mal veya para çıkar mı?
Dava Nasıl Sonuçlanır?
Bu Kişiye Güvenilir mi?
Evlattan hayır bulur muyum?
Hamilelikle İlgili Durum Nedir?
Onay kodu:

Koç Erkeği Yengeç Kadını

Koç burcu erkeği ile yengeç burcu kadını arasındaki ilişki pek çok sebepten dolayı zorlayıcıdır. Koç burcunun tabiatı ateş, yengeç burcunun tabiatı ise sudur. Bu anlamda iki zıt tabiatı, bir başka deyişle düşman tabiatları temsil ederler. Koç burcu erkeği dışa dönük bir burçtur. Yengeçler ise içe dönüktürler. Bu durum ilişkinin seyrinde bir birlerini anlama ve ifade etme anlamında sorun çıkarmaktadır.

Koç burcunun erkeği duygularını ifade etme konusunda son derece cüretkardır. Hatta onlar için duygularını gizlemek, açık etmekten çok daha zordur. Bu iki burcun ilişkisinde belki de en fazla sorun olan konu bu olacaktır. Çünkü yengeç burcu kadını aşırı derecede hassas bir yapıya sahiptir. Bazen bir meseleyi olduğu gibi duymak dahi onu incitebilir. Yengeç kadını ile huzurlu bir ilişki kurabilmek için onun bu çok hassas ruh yapısı dikkate alınmalıdır. Koç burcu erkeği için ise buna uygun davranmak oldukça zor ve tabiatına aykırıdır. Sanki zor koşullar için yaratılmış olan koç burcunun erkeği pek çok konuda nezaketi gereksiz görür. Kendince yanlış olan bir konuda öfkelenip, duygularını sert ve kati bir tarzla açık etmek, belki de elinde olmayan bir haldir. İşte bu nedenle koç burcu erkeği ve yengeç burcu kadını arasındaki ilişki, koç erkeğinin yengeç kadınını sık sık kırması ile sürer.

Zıt kutupların bir birini çekmesi teorisi dışında bu iki burcun anlaşabileceklerinden pekte bahsedilemez. Yengeç burcu en duygusal burçlar arasındadır. Onlar her şeye duygusal bir bakış açısı ile yaklaşırlar. Duygusal doyuma muhtaçtırlar. Ama bu durum koç erkeğinin pekte umurunda değildir çoğu zaman. Koç burcu pek çok konuda sert ve bazen de acımasızdır. Bu ikiliyi tartışırken düşünmek istemiyorum. Hele koç burcu erkeğinin eleştirirkenki halini asla. Neyse ki her ikisi de kindar değildirler.

Koçlar ve yengeçler arasındaki temel farklılıklardan birisi de sebattır. Yengeçler de son derece gelişmiş olan bu özellik, koçlarda ise hemen hemen hiç yoktur. Koç burcu erkeği başladığı işin derhal bitmesi gerektiğine inanır ve bitmeyen işlerden sıkılır. Yengeçler ise ne kadar uzun sürerse sürsün büyük bir sebatla devam ederler. Bu durum onların birlikte uzun soluklu işler yapma konusunda sıkıntı yaşamalarına sebep olur.

Koç erkeklerinin olaylara yaklaşış biçimi yengeç kadınına hiç güvenli gelmez. Koçlar son derece atak ve girişkendir. Hatta çoğu zaman hiç düşünmeden atlarlar olaylara. Yengeçler ise asla tedbiri elden bırakmazlar. Her olayda temkinli hareket etme eğilimindedirler. Bu durum ilişkinin senkronizasyonu için tehlikedir.

Sonuç itibarı ile bu ilişki kolay bir ilişki olamaz. Her iki burcun insanında da bir birine ters gelen pek çok huy mevcuttur.